S’oferien 4 setmanes o torns d’activitats per a infants i adolescents amb necessitats de suport per a la inclusió i finalment només en van subvencionar tres, situació discriminatòria per aquest col·lectiu.

Nota de premsa