Malgrat les mesures preses per l’Ajuntament de Barcelona per informar a la ciutadania sobre la celebració de curses esportives, la Síndica de Barcelona creu que aquestes no són suficients per no alterar la lliure circulació d’algunes persones.

Nota de premsa