Ja s’han executat mesures sonomètriques de comprovació dels nivells acústics, que han constatat que se superen els nivells màxims establerts per la normativa.

Nota de premsa