La persona promotora de la queixa exposa que des de fa temps els camions de neteja xoquen contra la seva finca cada vegada que giren el carrer Beat Almató cap a la baixada de Sant Marià.

Nota de premsa