El 7 d’octubre es commemora el Dia Mundial de l’Habitatge. Malgrat ser un objectiu prioritari de l’acció del Govern municipal, l’accés a l’habitatge a la ciutat es troba entre els problemes que més preocupen a la ciutadania.

Nota de premsa