En el marc del programa ‘Visites als barris de la ciutat de Barcelona’ de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Vilà ha copsat les demandes dels representants de l’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó.

Nota de premsa