La Síndica de Greuges rep queixes relacionades amb les persones grans sobre els següents aspectes: l’accessibilitat dels habitatges; retard en l’execució del planejament que afecta el reallotjament de les persones; la manca de places per a residències de gent gran i problemes amb la targeta Rosa.

Nota de premsa