La síndica ha estimat la queixa d’un ciutadà perquè s’ha pogut constatar que davant l’ús inapropiat que s’estava donant a l’interior d’illa, l’Ajuntament no ha implementat mesures efectives per solucionar la problemàtica. Vilà ha recomanat al Districte de l’Eixample que valori la possibilitat de definir nous usos i la modificació del disseny de l’espai.

Nota de premsa