La ciutat està per sota del rati establert per la Generalitat de 2,37 places per 100 habitants. Concretament, es troba en 1,49 places cada 100 habitants, fet que suposa 6.000 places de dèficit real a Barcelona.

Nota de premsa