Isabel Marqués, síndica de greuges de Terrassa, desglossa el concepte de justícia social.

Nota de premsa