David Bondia, síndic de greuges de Barcelona, ha presentat avui el seu primer informe anual davant les 41 regidores i regidors del plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Durant l’any 2021 s’han dut a terme 3.421 actuacions. Del total, 2.568 han estat queixes, 808 consultes, 41 actuacions d’ofici i 4  visites de barri.

Bondia és el nou síndic de greuges de la ciutat des de l’octubre del 2021. Per aquest motiu, ha iniciat el seu discurs amb un agraïment i un reconeixement a la tasca duta a terme per Maria Assumpció Vilà, l’anterior síndica de greuges de Barcelona (2010-2021).

El defensor del poble barceloní ha manifestat que “la ciutadania s’ha de considerar afortunada pel que fa al reconeixement i la garantia dels drets fonamentals i les llibertats públiques”. No obstant això, moltes vegades aquests nivells de garantia es desconeixen, fet que sovint porta a considerar que la màxima protecció dels drets resideix en l’àmbit més llunyà, “i no veure que és en el més proper (municipal) on hem de buscar la plena efectivitat i el màxim nivell de garantia”. Bondia ha insistit en la necessitat de donar encara més importància al principi de subsidiarietat, que pressuposa que és a l’administració més propera a qui correspon, en primer lloc, la garantia de drets. “I no només entendre-la de forma executiva, sinó aconseguir una subsidiarietat garantista”, ha afegit. 

El síndic de greuges de Barcelona ha entrat a valorar algunes de les problemàtiques que han afectat la ciutadania durant l’any 2021: l’habitatge; les dificultats d’accés als serveis socials; l’amiant a les escoles de la nostra ciutat, o la necessitat de comptar amb més àrees de joc infantil accessibles i inclusives. D’altra banda, el defensor també ha fet un incís en la reforma del reglament de la Sindicatura de Greuges de Barcelona per tal d’ampliar i concretar les competències, així com la intenció de potenciar la capacitat d’incidir i aportar en el disseny de polítiques públiques.

Finalment, Bondia ha transmès que “la Sindicatura de Barcelona és la Sindicatura del Poble-sec, de les Planes, del Clot, de Ciutat Meridiana, de la Barceloneta, etc. És a dir, som la Sindicatura de cadascun dels 73 barris de la ciutat”. Una Sindicatura amb experiència, a peu de carrer i compromesa amb els drets humans de proximitat.