Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, i el seu equip assessor han visitat dos assentaments de persones sensellar ubicats en el Districte de Sant Martí i han manifestat la seva preocupació per la proliferació de més assentaments en els darrers mesos.

Nota de premsa