La Síndica de Greuges de Barcelona ha conclòs que “tot i les actuacions en curs, l’actuació municipal no ha estat eficaç ni per resoldre el problema ni per informar els ciutadans afectats”.

Nota de premsa