La recuperació de la zona 30, el malestar per l’existència de certs carrils bici que consideren perjudicials per a ciclistes, i/o la petició d’un bus de barri que apropi els veïns a serveis bàsics com el CAP han estat alguns dels temes tractats en l’espai radiofònic conduït per la periodista Núria Ferré.

Nota de premsa