La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomana habilitar la tramitació per mitjans electrònics de la baixa de la zona de resident d’AREA o de canvi d’un vehicle per un altre.

Arran de la queixa d’un ciutadà per les dificultats per tramitar, de forma digital, la baixa d’un vehicle de l’Àrea Verda i l’alta del nou vehicle, la defensoria troba necessari incorporar el tràmit de baixa de vehicles al portal de tràmits de l’Ajuntament, absent sota el pretext de que la baixa es fa sense comunicació ciutadana, utilitzant les bases de dades del padró municipal i de la Direcció General de Trànsit.

La baixa de vehicles de la zona de resident d’AREA

Segons la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC), l’Ajuntament consulta les bases de dades del padró municipal i de la Direcció General de Trànsit de manera periòdica i, en el cas que els vehicles deixin de complir els requisits per gaudir dels drets de resident d’AREA, els dona de baixa sense que s’hagi de fer cap tràmit. Per aquesta raó, no ha habilitat cap mitjà telemàtic per comunicar la baixa d’un vehicle, tot i que sí accepta aquestes comunicacions de manera telefònica.

S’entendria la lògica d’aquest procediment si la baixa d’un vehicle de la zona de resident d’AREA es donés, de forma majoritària, per canvi de domicili o per no continuar disposant del vehicle. Però el canvi d’un vehicle per un altre és, probablement, una situació que té lloc amb freqüència, i la ciutadania hauria de poder fer els tràmits corresponents de forma electrònica.

La ciutadania ha de poder escollir com comunicar-se amb l’Administració

Tot i així, cal reconèixer que el fet que existeixi l’opció del tràmit telefònic gratuït constitueix una opció fàcil i assequible per a la ciutadania. En aquest sentit, per tant, l’Ajuntament vetlla perquè les persones puguin exercir els seus drets i deures a través de mitjans alternatius, com preveu l’article 5 de la “Carta de ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona”.

Però com marca la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques han de poder escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. D’aquesta manera, tenint en compte la freqüència amb que es dona la necessitat de comunicar la baixa d’un vehicle, seria adient garantir que la ciutadania pugui fer-ho de manera telemàtica.