L’harmonia entre el dret a la cultura i l’oci relacionada amb la celebració de festes populars i el dret al descans del veïnat és un element delicat de la convivència ciutadana. La Sindicatura s’ha pronunciat recordant la importància que l’Administració vetlli pel manteniment l’ equilibri d’aquests drets davant la queixa d’una ciutadana de Gràcia amb motiu de les molèsties ocasionades per les celebracions de festes populars al seu carrer.

El dret al descans, en conflicte

Poder descansar i tenir garantida la intimitat a la llar és essencial per poder desenvolupar una vida saludable. A més, són drets contemplats i protegits, també,  a la normativa municipal. Però en ocasions pot entrar en conflicte amb altres drets de la ciutadania, com és el cas de la celebració d’ activitats lúdiques a l’espai públic.

Les molèsties que poden provocar les celebracions o concerts al carrer i la disconformitat amb l’actuació municipal davant aquestes situacions són objecte de coneixement freqüent per part de la Sindicatura de Greuges.

La utilització de la via pública amb motiu de festes majors o festes populars és una pràctica habitual als municipis. Tanmateix, es tracta de fer possible, en allò que es pugui, la conciliació entre el dret a gaudir d’activitats culturals i festives a l’espai públic i els drets a disposar d’unes condicions de vida saludables, assegurant la tranquil·litat a l’interior dels habitatges.

Amb aquest objectiu hi ha establert un nombre màxim de dotze espectacles o activitats recreatives anuals al mateix espai. Aquesta limitació també consta a les recomanacions d’horaris, durada i mesures de millora de l’impacte acústic per a la realització d’esdeveniments a la via pública, que va elaborar la Comissió Barcelona Esdeveniments de l’Ajuntament de Barcelona, el 3 de febrer de 2022.

La convivència d’aquests drets

Si bé és cert que a les ciutats hem de poder viure d’una manera confortable, no ho és menys que les dinàmiques d’ús de l’espai públic poden confrontar els interessos de la ciutadania. Tan legítim és voler gaudir de les festes i trobades al carrer com voler descansar al mateix domicili sense patir el soroll que provoquen aquestes trobades.

No podem oblidar que la celebració d’activitats lúdiques i les trobades al carrer entre les persones que formen part d’una mateixa associació o d’un mateix barri, són esdeveniments especials que contribueixen a humanitzar el nostre entorn i que, en definitiva, pretenen compartir valors culturals i experiències que fomenten la unitat entre generacions i grups del mateix territori.

Aquestes dinàmiques d’ús de l’espai públic impliquen que l’Administració hagi d’esmerçar esforços a fer compatible el dret al descans amb la realització d’aquestes trobades veïnals. Per tant, cal vetllar pel fet que es respecti el nombre màxim de dotze activitats previstes per la norma, per al compliment dels índexs permesos d’immissió acústica, fer un control estricte dels horaris autoritzats i valorar la possibilitat de fer canvis periòdics d’ubicació de la celebració d’aquest tipus d’esdeveniments.