L’Ordenança de Terrasses, aprovada el 31 de desembre de 2013, estableix que el termini marcat per deliberar respecte de les sol•licituds entrants és de 15 dies, llevat que sigui necessari l’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses. En aquest cas, el termini serà de 30 dies.

Nota de premsa