‘El sensellarisme a la ciutat de Barcelona’, finalitzat a principis del mes de març, compta amb una sèrie de conclusions i un llistat de recomanacions per a la millora dels drets de les persones en situació de sensellarisme.

Nota de premsa