L’estudi desglossa els principals conflictes de convivència des de la perspectiva de les persones vianants, ciclistes i conductores de vehicle motoritzat.