Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha supervisat una queixa d’una veïna del Districte de l’Eixample que exposa que una resident del barri deixa menjar pels carrers i places de l’entorn amb l’objectiu d’alimentar els coloms de la zona.

Nota de premsa