La defensora ha remarcat que “sempre hem demostrat que som una institució independent i objectiva que atén tota persona, col•lectiu o entitat jurídica que se senti agreujada per l’Ajuntament”.

Nota de premsa