Les residències de gent gran són competència de la Generalitat de Catalunya, sense eximir ni desvincular l’Ajuntament de Barcelona de la responsabilitat que té sobre les residències de la ciutat.

Nota de premsa