Les problemàtiques ciutadanes per contactar i interactuar amb els serveis municipals han centrat bona part de les queixes del 2020.

Nota de premsa