M. Assumpció Vilà posa de relleu la seva preocupació pel manteniment del recinte del Cementiri de Montjuïc, i especialment pel fet que altres blocs de nínxols puguin estar en una situació similar al bloc esfondrat.

Nota de premsa