Article 80 parla de la relació amb els defensors locals