Article 78 parla de les relacions del Síndic amb les defensories locals