En el marc del Dia Mundial de la Salut, Dolors Vallejo Calderón, Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, defensa que les sindicatures locals hem d’estar amatents i receptius a les queixes de la ciutadania vinculades als serveis de salut.

Nota de premsa