Des del 2012, la Sindicatura de Greuges ha continuat rebent queixes per disconformitat amb el procediment de notificació dels actes derivats dels procediments sancionadors i de cobrament de les sancions per la via de constrenyiment.

Nota de premsa