La síndica ha estimat una queixa ciutadana que denunciava el mal estat de l’Àrea d’Esbarjo per a Gossos (AEG) del Baix Guinardó, a causa del mal funcionament del sistema de drenatge. Vilà ha comprovat que aquesta situació s’estén a altres AEG de la ciutat.

Nota de premsa