El síndic municipal de greuges de Reus, Pere Pagès, reflexiona sobre la importància de la lectura i realça la seva tasca com a element inspirador de l’esperit crític.

Nota de premsa