Resolució relativa al dret a una bona administració (llicències de la via pública)


21/11/2022