Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa als drets funeraris i als drets de les persones consumidores (contractació i gestió de serveis)


5/10/2022