Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (habitatge públic)


4/10/2022