Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (habitatge digne) i el dret a una convivència pacífica


21/08/2022