Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’accessibilitat (reserves d’estacionament) i el dret a la mobilitat (circulació i estacionament)


21/08/2022