Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (manca d’actuació policial)


30/06/2022