Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Salut pública (plaga de rates al carrer Pinzón)


21/08/2022