Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Medi ambient i salut pública (males olors i problemes de convivència)


8/08/2022