Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Medi ambient i salut pública (contaminació acústica provocada pel servei de neteja en horari nocturn)


8/08/2022