Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació, cultura i esport (disconformitat pel tractament que reben les famílies per part de l’administració educativa)


30/06/2022