Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (tràmit de comprovació de residència)


8/08/2022