Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre l’atenció ciutadana


19/05/2022