Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la contaminació acústica ocasionada per un sistema de ventilació


18/05/2022