Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre escales mecàniques municipals


19/05/2022