Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre el procediment de licitació del projecte Nous Eixos Verds


24/05/2022