Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat per l’atenció rebuda)


3/06/2022