Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitat econòmica (llicència d’ocupació de la via pública)


3/06/2022