Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a habitatge públic


25/05/2022