Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (problemes amb l’extractor d’un habitatge públic)


13/06/2022