Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Funció pública (dades de caràcter personal en un procés de selecció de personal)


3/06/2022